• Garanti
  Tagets levetid er en yderst vigtig faktor,
  når der skal vælges tag.
  Det skal på den ene side holde til de klimatiske
  udfordringer i generationer – og det skal på den
  anden side bevare det gode udseende.
  Den omhyggelige udvælgelse og bearbejdning
  af leret sikrer, at tagstenene er skabt til brug i
  klimaer med hårde belastninger.

  Højslevs klassiske tegltagsten hverken falmer
  eller skaller, de patinerer og bliver bare smukkere
  I tidens løb.
  Generationers erfaringer viser, at Laumans glaserede
  og engoberede tagsten stort set ikke ændrer udseende
  i årenes løb.

  Samtidig er det en ekstra tryghed, at Randers Tegl
  er udsteder af garantien – en dansk ejet
  virksomhed med generationers erfaringer, er garant for
  leveringssikkerheden af de valgte tagsten, også hvis der
  senere skal bygges til. 

  Vores tegltagsten er underlagt DS/EN 1304 (EU norm for tagsten)
  og opfylder kravene hertil.
  Der ydes en 15 års materialegaranti for frostbestandighed –
  De generelle betingelser fremgår af garantibeviset, 
  som kan rekvireres efter oplægning af taget.

A/S Randers Tegl · Mineralvej 4 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 28 44 · Fax 98 11 66 86 · tegl@randerstegl.dk · © 2012 A/S Randers Tegl