TB-renden

Hurtig og enkel montering - og højere styrke over muråbninger.

TB-renden anvendes i stedet for den traditionelle løsning med tagpap til at bortlede indtrængende slagregn over vindues- og døråbninger i facaden.

TB-renden giver mulighed for fri placering af murbindere.
Ved at anvende TB-rende frem for murpap opnås højere styrke på teglbjælken, og i eksemplet herunder, forøges 3-skifts teglbjælkens højde med 2 skifter.

Styrkeforhold

Ved anvendelse af TB-render kan der ved en teoretisk reduktion på 10% af murtykkelsen regnes med
bjælkehøjde = murhøjde.

Det vil sige, at bæreevnen beregnes for en
teglbjælke hvor H = murhøjde, men hvor
murtykkelsen er reduceret med 10%.

Det giver store fordele i forhold til nuværende praksis, hvor bjælkehøjden ikke må regnes højere
end op til indmuret murpap.

Montering af TB-renden

Tekniske specifikationer

Hent montering og specifikationer som PDF

For teknisk information og beregning, ring

Carlsberg Bjælker A/S
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10

A/S Randers Tegl · Mineralvej 4 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 28 44 · Fax 98 11 66 86 · tegl@randerstegl.dk · © 2012 A/S Randers Tegl