Fugefarver

Der er flere forhold, som har indflydelse på det færdige murværks udseende.

Først og fremmest murstenenes farve og karakter. Her tilbyder Randers Tegl knapt 100 forskellige valgmuligheder.

Forbandet - det mønster murstenene opmures i - har også en vis indflydelse. (Se mere under Forband i Tegl-ord)

Endelig har valget af fugens farve og karakter en stor indflydelse på det samlede indtryk af murværket. Fugerne udgør trods alt 20% af den samlede murflade.

Fugefarver og mørteltyper

Der findes mange forskellige typer fugemørtler i nuancer fra hvid og grå toner over sort til farvede mørtler. Samtidig kan der vælges mellem finkornede og grove rustikke mørteltyper.

Se murstenene med 11 fugefarver

Ved præsentationerne af de enkelte facadesten er der mulighed for at se en prøvemur af den aktuelle facadesten med 11 forskellige standard-fugefarver.

Fugetyper

Der er over et dusin forskellige fugetyper at vælge mellem, men i nutidens byggeri bruges især 2 hovedtyper - skrabefuge og tilbageliggende fuge - da de øvrige typer er forholdsvis omkostningstunge.
(Se mere under Fuger i Tegl-ord)

Murværk med skrabefuge

Mørtelen flugter med stenenes facade, så det ser ud som om der er muret med fyldte fuger, og den øverskydende mørtel blot er skrabet af.
Muren fremstår som en sammenhængende flade uden reliefvirkning.

Murværk med tilbageliggende fuge

Den overflødige mørtel skrabes væk, så stenene står med rene kanter. Ligge- og studsfugerne trykkes med fugeskeen 3 til 10 mm tilbage fra stenenes kant.
Stenene træder meget klart frem, og afhængig af fugens dybde får murværket en kraftig reliefvirkning.

Er I i tvivl om hvilken fugefarve, mørteltype og fugetype, der bedst vil klæde den valgte facadesten, bør I få håndværkeren til at lave nogle fugeprøver - for det er næsten umuligt at fuge et hus om...

A/S Randers Tegl · Mineralvej 4 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 28 44 · Fax 98 11 66 86 · tegl@randerstegl.dk · © 2012 A/S Randers Tegl