Lægning af havetegl og belægningsklinker

Før lægningen kontrolleres det komprime rede afretningslag en ekstra gang med afretterbrættet.

Lægning

Belægningsklinkerne og haveteglene lægges med 2-5 mm fuge i det valgte lægningsmønster, med fald på ca. 1 cm pr. meter.

Spænd snore ud for at holde højde og retning på belægningsstenene.
Der må ikke anvendes hammer eller brolæggerjomfru på belægningsklinker og havetegl.

Til sidst strøs et tyndt lag tørt strandsand eller finkornet kvartssand ud, sandet fejes ned i fugerne og belægningen vibreres med en pladevibrator med gummisål.

Derpå fejes igen sand ned i fugerne og vibreres indtil fugerne er helt fyldte og stenene låst fast.

Kanter

Kanterne af belægningen sikres mod udskridning med faststampet jord.

Kanterne kan også sikres med belægningsklinker eller havetegl stillet på højkant.

Eller der kan placeres en skjult kant af trykimprægnerede brædder, som kun når halvt op på belægningsstenene.

Kanten af gangen er her sikret med havetegl på højkant og komprimeret afretningslag under jordoverfladen.

A/S Randers Tegl · Mineralvej 4 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 28 44 · Fax 98 11 66 86 · tegl@randerstegl.dk · © 2012 A/S Randers Tegl